>  

   MainMenu

รู้จักกรมชลประทาน

บริหารจัดการน้ำ

หน่วยงานในสังกัด

Web links

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการชลประทานมหาสารคาม
26 กันยายน 2562 โครงการชลประทานมหาสารคาม ลงพื้นที่ตั้งศูนย์บริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด “
วันที่ 6 กันยายน 2562 ท่าน ดร.สุทิน คลังแสง และทีมงานพรรคเพื่อไทย ตรวจเยี่ยมประชาชน ที่ ปตร.ห้วยสามสัตย์ อ.กันทรวิชัย

โครงการชลประทานมหาสารคาม สนับสนุนรถตักหน้าขุดหลังJCB ขุดระบายน้ำที่มีปริมาณมากจาก ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย ลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองบัว
วันที่ 6 กันยายน 2562
โครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.
วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 นโครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการภาพกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศจากสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามดำเนินการจัดให้ราษฎรเช่าที่ดินราชพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานมหาสารคาม

สรุปสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
20ก.ย.61โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

ข่าวสภาพอากาศ-พายุ กรมอุตุนิยมวิทยา

 

 

 

    นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานมหาสารคาม

สายด่วนชลประทาน